Quýt Úc S48

Liên hệ

  • Hàm lượng Protein cao gấp 9 lần.
  • Hàm lượng canxi cao gấp 5 lần.
  • Hàm lượng photpho cao gấp 5.5 lần.
  • Hàm lượng Vitamin B1 cao gấp 8 lần.
  • Hàm lượng Vitamin B2 cao gấp 3 lần.
  • Hàm lượng Vitamin C cao gấp 10 lần.